loader
یکشنبه 27 آبان 1397

درباره شهرستان

فرمانداری شوط

نگاهی به شهرستان شوط

شوط یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در مرکز شهرستان شوط و در ۴ کیلومتری کناره جنوبی رودخانه زنگبار جای دارد. جمعیت شهرستان شوط در سال 1390 برابربا52519 نفر بوده‌است. که لازم به توضیح هست که ازاین امار23294نفردرنقاط شهری 29225نفردرنقاط روستایی زندگی می کنند شهرستان شوط از سوی شمال غربی باشهرستان ماکو، از شمال شرقی با شهرستان پلدشت از طرف جنوب غربی باشهرستان چالدران و از سوی جنوب شرقی باشهرستان چایپاره همسایه‌است.