بازدید فرماندار و بخشدار قره قویون از اقدامات انجام شده در روستاهای بخش قره قویون
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شوط و بخشدار مرگنلز از عملیات اجرایی از جمله عملیات مسیر گشایی و جدول گذاری روستای اینجه قدیم - رونداحداث ساختمان دهیاری روستای تازه کند و از مسیر سیلاب روستای محمد کریم کندی بازدید و از نزدیک در جهت این مسائل قرار گرفتند