کلنگ عملیات گازرسانی به روستای کندال به زمین زده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط
آغاز عملیات گازرسانی به روستای کندال باحضور شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی فرماندار و بخشدار مرکزی و تعدادی از روسای ادارات و با حضور اهالی روستای کندال کلنگ زنی شد.
فتحعلی نژادرییس اداره گاز شهرستان شوط گفت :برای اجرای این طرح اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه می شود وبه طول 10 کیلومتر شبکه اصلی ، 14 کیلومتر شبکه فرعی لوله گذاری و دوایستگاه تغذیه فشار متوسط به مدت 10 ماه احداث می شود.
شریف پور نماینده مردم شهرستانهای ماکو ، شوط پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت :با اجرای گازرسانی در 4 روستای باقی مانده که به زودی عملیات اجرایی آنها شروع خواهد شد تمامیی روستاهای شهرستان شوط از نعمت ۱۰۰ درصدی گاز بهره مند می شوند تاپایان سال 97 با اجرا و بهره برداری ازطرحهای گازرسانی در دست اجرا ، شهرستان شوط به عنوان اولین شهرستان سبز استان معرفی خواهد شد.