نشست هم اندیشی عشایر شهرستان شوط باحضور قندالی رییس سازمان امور عشایر ایران
مسائل و مشکلات جامعه عشایری شهرستان شوط با حضور رییس امور عشایر کشور بررسی شد.
این نشست که در روستای قوردالدرن شهرستان شوط با حضور عشایر ، سران قبایل و طوایف این شهرستان تشکیل یافته بود قندالی معاون وزیر کشاورزی ورییس سازمان امور عشایر ایران: با اشاره به اهمیت بیمه اجتماعی برای سازمان امور عشایر ، گفت: باتشکیل صندوق بیمه عشایران علی رغم وجود برخی چالش ها در نحوه بیمه شدن، از کار افتادگی و بازنشستگی استقبال از این نوع بیمه توسط کشاورزان به خوبی انجام گرفت.
وی افزود: بر این اساس از مجموع ۲۱۳ هزار خانوار عشایری درکل کشور تا کنون 55 درصد از عشایر کشور عضو صندوق بیمه شده و از مزایای صندوق بهره مند می شوند.
وی افزود : طبق تعهدات انجام یافته با تشکل های بخش عشایری مابقی جمعیت عشایر کشور نیز تا پایان سال اینده تحت پوشش بیمه عشایر قرار می گیرند.
شریف پور نماینده مردم شهرستانهای شوط ماکو پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه عشایری ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تحقق اقتصادی مقاومتی است اظهار داشت: 24 طرح عمرانی و خدماتی در مناطق عشایر نشین شهرستانهای شوط ماکو ، پلدشت و چالدران در حال اجراست که این طرحه شامل اسفالت راه های روستایی ، ابر سانی به مناطق عشایر نشین ، احداث ابشخورهای دامی ، احیای مراتع و برق رسانی و گازرسانی به روستاها است .
وی افزود برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال هزینه می شود و تا پایان سال جاری 19 طرح به بهره برداری خواهند رسید