بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی شوط از عملیات احداث پل روستای ورمزیار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط عبدالهی اصل فرماندار و بخشدار مرکزی از روند احداث پل روستای ورمزیار بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این طرح قرار گرفتند.