بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی شوط از وضعیت معابر روستایی، روستای ورمزیار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط بررسی وضعیت معابر و پروژه های در حال انجام روستای ورمزیار از توابع بخش مرکزی شوط با حضور فرماندار،بخشدار مرکزی،شورای روستا و تصمیماتی در راستای پیشرفت بیشتر این روستا در دستور کار قرار گرفت.