نشست مردمی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط و بخشدار مرکزی و ادارات خدمات رسان با اهالی روستای صوفی و بررسی مسائل و مشکلات آنان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:سرپرست فرمانداری شوط به همراه بخشدار مرکزی و تعدادی از ادارات خدمات رسان در روستای صوفی حضور یافته به مسایل و مشکلات اهالی این روستا رسیدگی شد.
شایان ذکر است بعد دیدار وملاقات مردمی سرپرست فرمانداری به همراه اهالی نماز جماعت ظهردر مسجد جامع صوفی اقامه کردند.