مراسم زنگ انقلاب با حضور بخشدار قره قویون و مدیر کل سازمان نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی و شهردار و اعضای شورای اسلامی مرگنلر در مدارس شهر مرگنلربه صدا درآمد