جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی با محوریت مدیریت اصلاح الگوی مصرف حاملان انرژی
سرپرست فرمانداری شوط در این جلسه اظهارداشت:یکی از انرژی های بسیار مهم انرژی برق می باشدودرحال حاضر اهميت صرفه جويي انرژي برق به جهت خشکسالي هاي اخير دو چندان شده است و ضرورت صرفه جویی در مصرف برق اگر پر اهمیت تر از مصرف آب نباشد قطعاً اهمیت کمتری ندارد.
وی با اشاره به لزوم پرهیز از اسراف گفت: استفاده بهینه از حامل های انرژی بایستی به فرهنگ تبدیل شود تا آیندگان نیز بتوانند از انرژی های خدادادی استفاده کنند.