✔برگزاري جلسه شوراي ترافيك به رياست سرپرست فرمانداری شهرستان شوط
با محوریت بررسی مصوبات قبلی و پیگیری و بررسی مصوبات جدید
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شوط، جلسه شوراي ترافيك با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان شوط و اعضاي اين شورا برگزار شد.
فرماندار و رئيس شوراي ترافيك شهرستان شوط با اشاره به اجرای مصوبات شورای ترافیک اظهار داشت: مصوبات شورای ترافیک باید ضمانت اجرایی داشته باشند.
وی افزود: تشکیل جلسات بعدی شورای ترافیک منوط به اجرای مصوبات جلسات قبلی خواهد بود.
🔹عبدالهی اصل در ادامه بر استفاده از نظرات کارشناسی در خصوص مسائل ترافیکی و ساماندهی کامیون ها و اتوبوس ها در سطح شهر تاکید نمود.
🔹وی در خصوص ساماندهی میادین در شهرها و روستاها گفت : میادین شهرها و روستاها بایستی براساس علم و علوم و نماد و معرف آن منطقه ساماندهی و شهردان و بخشداران در این زمینه هماهنگی و همکاری نمایند.‌