بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط و رییس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی از عملیات مرمت سازی و احیای گنبد تاریخی کندال
🔹عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شهرستان شوط در جریان بازدید از گنبد تاریخی کندال و مصاحبه با صدا و سیمای شهرستان گفت: امسال در راستای افزایش گردشگری درحوزه میراث فرهنگی اعتباری بالغ بر ۱/۵ میلیون ریال برای مرمت و احیای گنبد تاریخی کندال اختصاص یافته است.

وی افزود:در نظر داریم برای احیاو مرمت آثار باستانی شهرستان شوط اعتبارات ویژه ای اختصاص داده و جهت انجام بهسازی راه ارتباطی گنبد کندال اقداماتی نیزانجام شود.

🔹خورابلو رییس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیز اظهار کرد : تاکنون ۳۵ اثر تاریخی در شهرستان شوط شناسایی شده و سعی بر این است تا در مورد این آثار تاریخی در حوزه گردشگری اقدامات مطلوبی صورت پذیرد.