به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :سرپرست فرمانداری شهرستان شوط به همراه اعضای کمیسیون تنظیم بازار شهرستان از سطح بازار شهر شوط بازدید نموده و قیمت اجناس کالا در مغازه ها را بررسی کردند.
همچنین عبدالهی اصل طی بازدیدی از اتاق اصناف با رییس اتاق اصناف و صنعت و معدن و تجارت به بحث و گفتگو در مود بازار پرداحته شد.