جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان شوط با حضور کاظمی معاون مدیر کل پدافندغیر عامل استان آذربایجان غربی و سرپرست فرمانداری شهرستان
با محوریت بررسی نحوه مدیریت مصرف حامل های انرژی در شهرستان شوط
💢حسن عبدالهی اصل ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورای پدافند غیرعامل گفت: در زمینه پدافند غیرعامل اقدامات خوبی از نظر شناسایی تهدید ها و آسیب پذیری ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی امکانات صورت گرفته است.
💢سرپرست فرمانداری شوط افزود: آینده نگری و ضرورت آمادگی با بحرانها، استاندارد سازی در قالب کارگروه پدافند غیرعامل است که با همکاری ادارات متولی مانند آموزش، درمان، دامپزشکی، امور آب، جهاد کشاورزی، محیط زیست، برق و... باید شکل بگیرد.
✔کاظمی در شورای پدافند غیرعامل شهرستان شوط اظهار داشت: با توجه به اهمیت و ضرورت چشمگیر موضوع پدافند غیرعامل باید فرهنگ سازی بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی بیان کرد: حفاظت از منابع مختلف انرژی اعم از آب، برق و گاز باید با جدیت بیشتری در دستور کار مردم و مسئولان اجرایی قرار گیرد.
✔معاون مدیر کل پدافند غیر عامل استان آذربایجان غربی عنوان کرد: سرانه مصرف حامل های انرژی آب، برق و گاز باید به نحو مطلوب تری مدیریت شده و برای استفاده بهینه تر از آنها اقدام کرد.
✔وی ابراز داشت: تهدیدهای امروزی در تمامی عرصه ها از جمله حوزه انرژی به شکل نوین است و باید به علم روز و فناوری های جدید برای مقابله بهتر با آنها مجهز شد.