بازدید مهندس رضایی معاونت توسعه منابع انسانی سازمان منطقه آزاد ماکو و سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از پروژه های عمرانی شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط:مهندس رضایی معاونت توسعه منابع انسانی سازمان منطقه آزاد ماکو و سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از پروژه های عمرانی شهرستان از جمله عملیات اتمام تعریض جاده شوط به سه راهی شوط - استخر حوضچه آبگرم معدنی شوط(ایسی سو) - خانه کشتی و سالن ورزشی چند منظوره بانوان و در نهایت از پارک در حال احداث بانوان شوط بازدید نموده و از نزدیک در جریان اجرای این پرورژ ه ها قرار گرفتند.