جلسه کمیسیون فرعی برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان شوط
🔹عبدالهی اصل بابيان اينكه موضوع گسترش قاچاق كالا موجب بروز آسيب هاي اجتماعي و رشد بيكاري در سطح جامعه مي شود افزود: متأسفانه برخي از افراد سودجو به منظور كسب درآمد بيشتر با التهاب آفريني و توسعه اقدامات خود در زمينه قاچاق كالا به دنبال تخريب نظام اقتصادي كشور هستند.
وي اطلاع رساني به مردم در زمينه عدم استفاده از كالاهاي قاچاق را گام مهمي در زمينه مبارزه با اين پديده شوم دانست و تصريح كرد: برنامه ها و اقدامات صدا و سيما و ساير اصحاب رسانه بايد به نحوي باشد كه جامعه به‌طور شفاف و واضح از عمق خسارت‌های خريد كالاي قاچاق مطلع شود.
🔹فرماندار شوط بر ضرورت تعامل دستگاه ها و بسیج تمامی امکانات برای برخورد با پدیده قاچاق تأكيد كرد و ابراز داشت: در حال حاضر استفاده مناسب از شبكه هاي اجتماعي به عنوان يك رسانه فراگير و در اختيار عموم افراد جامعه مي تواند به عنوان يك ظرفيت بسيار مهم راهگشاي بسياري ازمسائل مرتبط با امر  مبارزه با قاچاق كالا باشد