🔹 حضورشریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شوط و دیدار و گفتگو با سرپرست فرمانداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:🔹شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در محل کار فرماندار با ایشان، دیدار و گفتگو و درخصوص مسال و مشکلات شهرستان بحث و تبادل و نظر شد.