🔺 پیام ایمنی ترافیکی پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شوط

به استحضار مردم شریف شهرستان شوط میرساند باتوجه به اینکه اکثر تصادفات درون شهری مربوط به موتورسیکلت سواران و عابرین پیاده می باشد در راستای کاهش تصادفات مذکور خواهشمنداست موارد ذیل را مد نظر قرارداده و امید است با رعایت مقررات و قوانین ترافیکی از مصدومیت و مجروحیت و تعداد متوفیان ناشی از تصادفات کاسته شود.
رانندگان محترم خودروها به عابرین پیاده و موتور سواران توجه ویژه ای داشته و مواظب عبور و مرور آنان باشند.
🔵 رانندگان محترم اتومبیل ها مدنظر داشته باشند که موتورسیکلت و دوچرخه نیز وسیله نقلیه محسوب شده و تابع مقررات و آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشند.
🔵 تردد موتورسیکلت با توجه به شروع فصل گرما در سطح معابر شهری افزایش یافته که نیاز است موتورسواران نیز قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده و با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از کلاه ایمنی استفاده نمایند.
🔵 از خانواده های محترم تقاضا می شود نسبت به مراقبت از اطفال و افراد سال خورده خانواده علی الخصوص در معابر اصلی و معابر محلی درون شهری اهتمام بیشتری بورزند.

راهنمایی و رانندگی شهرستان شوط