به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: وریر بهداشت و درمان و علوم پزشکی به همراه استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی و هیات همراه وارد شهرستان شوط شدند و مورد استقبال مسئولین قرارگرفتند.
گفتنی است اهداف سفر وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی افتتاح جند طرح بهداشتی در شهرستان بوده که این طرحها از قبیل :
🔹 بهره برداری از مرکز جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مرگنلر شهرستان شوط در زمینی با زیربنای ۱۱۷۲ مترمربع و با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در حضور دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره‌برداری رسید.
💢ادای احترام وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی _ استاندار آذربایجان غربی_ نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی_ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و رییس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و مسئولین شهرستانی به مقام شامخ شهدای شهرستان شوط
🔹 بهره برداری از کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای شهرستان شوط
کلینیک تخصصی شهرستان شوط در زمینی با زیربنای ۷۵۰ مترمربع و با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال در حضور دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره‌برداری رسید.
🔹 بهره برداری از مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شوط
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهر شوط در زمینی با زیربنای ۱۲۱۸ مترمربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در حضور دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور وزیر بهداشت و درمان ،استاندار آذربایجانغربی ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ،مدیر عامل منطقه آزاد ماکو وسرپرست فرمانداری شهرستان شوط افتتاح و به بهره‌برداری رسید.