گرامیداشت ۷مهر ؛ روز آتش نشانی و خدمات ایمنی
مرا سم تجلیل از آتش نشانان شهرستان شوط با حضورسرپرست فرمانداری شهرستان
حسن عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری شوط، در این مراسم با اشاره به ایثارگری آتش نشانان گفت: درس و مشق ایثارگری را از مکتب سیدالشهدا (ع) آموختیم؛ این همزمانی را باید به فال نیک گرفت؛ بحث آتش نشانان محدود به بحث آتش نشانی نیست و اگر جامع تر بنگریم نیاز به بازنگری در این عنوان هم باشد؛ در مجموعه خدمات گسترده ای که در حوزه آتش نشانی وجود دارد هر گونه مشکل ایمنی و خدمات حفظ ایمنی را شامل می شود.