عبدالهی معاون فرماندار شوط در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی ، اظهار داشت؛باید با همت هم و تمام توان در راه ریشه کنی معضل بیسوادی بسیج شویم .
وی با تاکید براهمیت فرهنگ سازی برای افزایش سواد آموزی و اجرای طرح خود آموز گفت : این طرح نتایج مثبتی را در برخواهد داشت و شورای نهضت سوادآموزی با تاکید بر این موضوع به موفقیتهای عالی در بحث سواد آموزی دست خواهند یافت .
معاون همچنین همکاری و بکارگیری ظرفیتهای اداری همه دستگاههای شهرستان را در اجرای برنامه ریشه کنی بی سوادی درسطح شهرستان خواستار و اظهار امیدواری کرد که این آمار بیسوادی در سطح شهرستان کاهش یابد.
مدیر آموزش و پرورش شوط در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی گفت؛ براساس آمار سرشماری سال ۹۰،تعداد۵۴۴۴ نفر افراد زیر ۵۰ سال در شهرستان شوط بی سواد بودند که این میزان به زیر ۳۶۱۷ نفر رسیده است.
امان ال پور در ادامه افزود :در سال تحصیلی سال ۹۵ تعداد ۹۰ نفر افراد در سطوح مختلف تحصیلی جهت آموزش افراد در مقطع نهضت سواد آموزی جذب شده و درحال اشتغال هستند.