بهمن منیریسجاد رحیمی  - احد علینژادحقمراد درخشانی   عسگر علیزاده میر احمد باقری حضرتقلی رضوی  بعنوان اعضای اصلی هیات اجرایی بخش قره قویون و کرمعلی مصطفی زاده  اسماعیل زینالپور- حسن حسین زاده -امیر حاتم زاده  اسماعیل درخشانی- مصطفی مهدیزاده بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند

 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان شوط ، عصر ۲۵ اسفند ماه باتوجه به آغاز رسمی فرآیند انتخابات طی جلسه ای با حضور بخشدار قره قویون و رئیس ستاد انتخابات بخش ،اعضای هیئت نظارت بخش و اعضای اداری هیئت اجرایی و معتمدین ،اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی (روستا)در بخش قره قویون شهرستان شوط انتخاب شدند.

در این جلسه پس از سخنان آهنگری بخشدار قره قویون، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی (روستا) در بخش قره قویون شهرستان شوط انجام و اعضا با اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند