واحد سعیدخانی هادی اسدنژاد  میرعابدین رحیم پور  عزیز قاسملو- صفر هاشم زاده  هدایت مردانژاد-مسعود قوجا زاده بعنوان اعضای اصلی هیات اجرایی و بهنام محمدنژاد  رضا موسی نژاد  شهرام عزیزی-ظرفه برهمند- ناصر جوان حسن اریان فر بعنوان اعضای علی البدل انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا انتخاب شدند.

 

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان شوط ، امروز 26 اسفند ماه طی جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی و رئیس ستاد انتخابات بخش ،اعضای هیئت نظارت بخش و اعضای اداری هیئت اجرایی و معتمدین ،اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی (روستا)در بخش مرکزی شهرستان شوط انتخاب شدند.

در این جلسه پس از سخنان فراهانی بخشدار مرکزی انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی (روستا) در بخش مرکزی شهرستان شوط انجام و اعضا با اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند